Temperaturo na delovnem mestu »uravnava« Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Pravilnik je nepogrešljiv kažipot, ko iščete odgovor na vprašanje: Kako urediti delovna mesta, da varnost in zdravje delavcev pri delu ne bosta ogrožena?

Ni vseeno, kakšna je temperatura!

Med zahtevami pravilnika je opredeljena tudi temperatura v delovnih prostorih; in sicer v 25. členu tega pravilnika.

Člen določa, da mora delodajalec zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom, da ta ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve zaposlenih pri delu: izjema so hladilnice, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu.

Ustrezno temperaturo zraka v delovnih prostorih morate zagotoviti tudi v zimskem času oziroma v času nižjih temperatur – pri tem upoštevajte določila slovenskih standardov za toplotno udobje.

Kako toplo/hladno naj bo na delovnem mestu?

V skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Ko se v delovnih prostorih pojavijo temperature nad 28 °C, ste delodajalci dolžni zagotoviti ustrezne ukrepe, kot so npr.: prerazporeditev delovnih mest, krajši delovni čas, zmanjšanje intenzivnosti dela. Skrajni ukrep je lahko tudi začasna prekinitev delovnega procesa.

  • Od 20 °C do priporočljivih 22 °C

Pravilnik – zanimivo – ne določa najnižje temperature, temveč zgolj predvidi najnižjo še sprejemljivo temperaturo v prostoru.

Ta naj zagotavlja ustrezno toplotno udobje: ob upoštevanju dejavnikov (izoliranost obleke, hitrost gibanja zraka, relativna vlažnost prostora) naj bi najnižja temperatura na delovnem mestu, kjer se opravljajo pisarniška dela – torej v pisarni -, bila 20 stopinj Celzija. Priporočljiva oziroma optimalna pa 22 stopinj Celzija,« pojasnjujejo na Inšpektoratu za delo RS.

Ogrejte/ohladite tudi garderobe, stranišča, umivalnice…

Ustrezno temperaturo mora delodajalec zagotoviti tudi v pomožnih delovnih prostorih (garderobe, stranišča, umivalnice, …).

Prav posebno skrb pa morate nameniti delavcem, ki delo stalno opravljajo na prostem.

Delavec lahko odkloni delo ter zahteva sanacijo nevarnosti

Izpostavljamo: s primernimi ukrepi ste delodajalci dolžni poskrbeti za ustrezne toplotne razmere v delovnih prostorih.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu delavcu namreč omogoča, da odkloni delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker z vaše strani niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi – delavec ima pravico zahtevati, da nevarnost odpravite. Vendar se predpostavlja, da občasno zvišanje temperature v delovnih prostorih tudi preko 28 stopinj Celzija v večini primerov ne predstavlja neposrednega ogrožanja zdravja in življenja delavca (razen v primeru nekaterih kroničnih bolnikov).