Kot delodajalci ste dolžni skrbeti za zdravje zaposlenih. Ne zgolj zaradi dejstva, da so najbolj uspešni pri svojem delu tisti, ki so zdravi in zadovoljni. Pomembno je tudi poznavanje zakonodaje s področja varstva pri delu, ki vas obvezuje,  da promocijo zdravja načrtujete, zagotovite zanjo potrebna sredstva ter izvajate aktivnosti in ukrepe za ohranjanje ter krepitev tako telesnega kot duševnega zdravja sodelavcev.

Po naših izkušnjah je to področje v številnih podjetjih v praksi še vedno slabo urejeno. V Kadrovski asistenci smo zato specializirani tudi za promocijo zdravja. Želimo vas namreč razbremeniti oziroma dopolniti na področjih, kjer vam primanjkuje časa, sredstev, znanja.  Skladno z zakonodajo vam pripravimo smernice, z jasnimi opisi področij, preko katerih s posameznimi aktivnostmi lahko prispevate k promociji zdravja!

S smernicami do vzajemne koristi

S smernicami zaposlene spodbudite, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za krepitev zdravja, jih osveščate o zdravem načinu življenja in jim tako pomagate pri zmanjšanju stresa na delovnem mestu.

Dobrodošla posledica uvedenega projekta torej ni zgolj zakonska ustreznost, ampak tudi manjša bolniška odsotnost zaposlenih ter nižja fluktuacija. Promocija zdravja prinaša pomembne koristi tako vam kot vašim zaposlenim! V Kadrovski asistenci vam zagotovimo, da jih dosežete.

Dobre prakse povedo več kot tisoč smernic

Na področju promocije zdravja obstajajo številne zgledne dobre prakse, tako pri nas kot v svetu. V IBM-u denimo, so se odlično soočili z izzivom zaposlovanja starejših. Delovne pogoje so preprosto prilagodili starostnim obdobjem zaposlenih. Starejši delavci imajo tako možnost zaposlitve za polovični delovni čas, možnost prožnega delovnega časa ali dela od doma.

Lahko se udeležujejo posebej prilagojenih izobraževanj, obiskujejo programe telesne vadbe in izbirajo med različnimi zdravstvenimi storitvami. Uspešna, čeprav le redko izvajana strategija za motivacijo starejših delavcev, je tudi usposabljanje in uvajanje novih sodelavcev. V družbi pa imajo v okviru promocije zdravja do podrobnosti opredeljena še številna druga področja.Kako pa je pri vas? Imate v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu kakršnokoli dilemo – ali pa sorodno dobro prakso, ki bi jo želeli podeliti z drugimi? Zaupajte nam jo na pisarna@kadrovska-asistenca.si!