Baby-boomerji so generacija, od katere jih del ostaja na delovnih mestih, ker se počutijo, da si ne morejo privoščiti upokojitve, del pa jih samo čaka, kdaj se bodo lahko upokojili. Zaradi tega obstaja percepcija, da so nezavzeti in nezadovoljni. Preverite osem načinov, s katerimi lahko povečate zavzetost svojih starejših zaposlenih.

Zaposleni ostajajo dlje na delovnih mestih, če je njihovo delo razburljivo, osredotočeno na rast in spodbuja njihov razvoj. Eden od načinov s katerim lahko prispevate k temu, je koncept zavzetosti. Z njim jih lahko ne le zadržite, temveč tudi povišate moralo.

8 načinov za povečanje zavzetosti

  • Izvedite raziskavo glede zavzetosti zaposlenih in ugotovite kakšno delovno okolje si želijo. Z vprašalnikom ne boste izmerili le nivoja njihove zavzetosti, temveč jim omogočili odprto komunikacijo in podajanje povratnih informacij. 
  • Zagotovite izobraževanja in usposabljanja tudi za starejše zaposlene, ne le za mlajše. Starejši zaposleni jih potrebujejo prav tako pogosto. Ne podlezite stereotipu, da so težje učljivi.
  • Nudite izobraževanja za vodje, da bodo znali upravljati različne skupine ljudi. Nekateri vodje so negotovi pri vodenju zaposlenih, ki so starejši od njih.
  • Vpeljite sistem mentorstva. Starejši bodo zavzeli vlogo mentorja z ekspertizo, svoje znanje in izkušnje prenašali na mlajše generacije, ti pa jim bodo v zameno pomagali osvajati nove kompetence.
  • Zmanjšajte starostno diskriminacijo in stereotipiziranje. V podjetjih se pogosto pojavlja pomanjkanje prepoznavnosti doprinosa starejših zaposlenih k produktivnosti organizacije. To lahko izboljšate z izvedbo ukrepov za zmanjšanje starostne diskriminacije in stereotipov.
  • Nadgradite program promocije zdravja in ponudite tudi storitve, ki pri zaposlenih zgodaj zaznajo morebitne zdravstvene probleme.
  • Dajte poudarek tudi na razporeditev dela. Tudi starejši zaposleni si zaslužijo nove priložnosti, kjer lahko uporabijo svoje ekspertno znanje.
  • Omogočite jim fleksibilen delovni čas, ki jim omogoča opravljanje osebnih obveznosti in lažje usklajevanje dela ter družine.

Velika raznolikost zaposlenih povzroča izzive pri usklajevanju in zadovoljevanju vseh njihovih potreb. Nikar pa ne spreglejte dosežkov in prispevkov svojih zaposlenih. Vsak je rad cenjen – tudi baby-boomerji.