Zadnje raziskave kažejo, da letni delovni razgovori nimajo zadovoljivega vpliva na učinkovitost zaposlenih. Nasprotno se višji nivo delovne učinkovitosti kaže pri tistih, ki dobivajo redne in napovedane povratne informacije skupaj z usposabljanji.

Raziskave iz zadnjih let nakazujejo, da letni delovni razgovori nimajo velikega vpliva na učinkovitost zaposlenih. Razlog lahko najdemo tudi v tem, da morda bolj kot samo delovno učinkovitost zaposlenega, odražajo pristranskost ocenjevalca. Hkrati je bilo ugotovljeno, da je večina letnih ocenjevanj neefektivnih in neprijetnih. Ker smo ljudje po naravni takšni, da na nas najbolj vplivajo nedavni spomini, ne moremo pričakovati, da bo lahko delodajalec podal relevantno oceno učinkovitosti za celo leto nazaj. Zato je veliko podjetij že preoblikovalo svoje sisteme ocenjevanja in se znebilo letnih delovnih razgovorov, ki so jih zamenjale redne povratne informacije zaposlenim.

Pogostejše ocenjevanje in redne povratne informacije

Številni so tako uvedli kratka tedenska srečanja in kvartalne razgovore z zaposlenimi. Pri njih se izraža razumevanje tega, da je potrebno ustvariti delovno okolje, v katerem se zaposlenim omogoča opravljanje svojega dela čim bolj uspešno. Tako imajo zaposleni, ki prejemajo redne in napovedane povratne informacije skupaj z usposabljanjem, višji nivo delovne učinkovitosti, pozitivna povratna informacija in razvoj kadrov pa vodita tudi do znižanja operativnih stroškov. Obenem se lahko z rednimi in pogostejšimi razgovori cilje organizacije prilagaja trenutnim potrebam, zagotovi se smiselne povratne informacije, omogoči se hitro reševanje problemov, odpre se nove linije komunikacij in zaposlenim poda občutek, da so v podjetju cenjeni.

Dobre povratne informacije lahko pozitivno prispevajo k:

 • trudu na delovnem mestu;
 • učenju in osebnostni rasti;
 • kreativnosti in razvoju sposobnosti;
 • izboljšani delovni učinkovitosti;
 • izboljšani morali;
 • izboljšanemu zadovoljstvu na delovnem mestu;
 • vzpostavitvi enotnega mnenja in razumevanja ciljev ter standardov podjetja;
 • usmerjanju in motiviranju vedenja;
 • vzpostavitvi in vzdrževanju zdravih profesionalnih odnosov.

Zakaj je vseeno dobro ohraniti letne razgovore?

Zagotovo pa ni potrebno povsem opustiti letnih delovnih razgovorov, saj so vam lahko v veliko pomoč pri vzpostavitvi splošnega načrta podjetja za uspeh. Če ste že skozi leto opravili več krajših razgovorov, se lahko potem osredotočite bolj na rast zaposlenega, kot na samo ocenjevanje učinkovitosti. Letni razgovori predstavljajo priložnost, da skupaj z zaposlenim oblikujete dolgoročne cilje, načrtujete kariero in naredite plan izobraževanj ter razvoja kompetenc.

Če zanje zagotovite ustrezna orodja, jih lahko opravljate bolj učinkovito in jih naredite prijetnejše za vse vpletene. Tu je izrednega pomena izboljšana informacijska podpora s katero morate omogočiti:

 • enostavno kreiranje in urejanje zapletenejših obrazcev;
 • planiranje, spremljanje in merjenje učinkovitosti ukrepov;
 • definiranje in pregled zastavljenih kazalnikov, ciljev ter njihove realizacije;
 • zagotavljati sledljivost skozi zgodovino ocenjevanj, ki omogoča ustrezno spremljanje učinkov sprejetih ukrepov in napredka razvoja posameznika;
 • celoten pregled nad izvajanjem letnih razgovorov in
 • druge funkcionalnosti, ki omogočajo preglednost, lažjo obdelavo podatkov in s tem tudi časovno učinkovitost.