Kadrovski outsourcing

Preprečite tveganja in se izognite nepotrebnim globam.

 

Zaposleni so osnova poslovnega uspeha, dobro organizirano kadrovsko področje pa pogoj za njihovo zadovoljstvo.

 

 

Kadrovski outsourcing zajema

I. Vodenje kadrovske administracije

i

Kadrovska administracija

 • Vodenje evidence o zaposlenih delavcih – v kadrovskem programu, ki ga zagotavlja izvajalec,
 • priprava in oddaja M obrazcev za prijavo delavcev v obvezna socialna zavarovanja,
 • priprava izjav o izročitvi M obrazcev zaposlenim,
 • priprava napotnic za zdravniški pregled delavcev in vodenje evidence,
 • vodenje evidence o usposobljenosti za varno delo,
 • priprava obvestil o odmeri letnih dopustov,
 • priprava seznama upravičencev do izplačila regresa za letni dopust,
 • priprava in oddaja PDM-1 obrazcev,
 • priprava kadrovskega vprašalnika,
 • priprava seznama upravičencev do jubilejnih nagrad,
 • izdaja potrdil o zaposlitvi,
 • zaposlovanje tujcev – priprava dokumentacije za pridobitev dovoljenj za prebivanje in delo (vloga in priloge za pridobitev dovoljenja, usklajevanje in komunikacija z ZZZS),
 • hramba celotne kadrovske dokumentacije pri izvajalcu.

Delovnopravni dokumenti

 • Priprava pogodb o zaposlitvi,
 • priprava aneksov k pogodbam o zaposlitvi,
 • priprava dokumentacije za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca,
 • priprava sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
 • priprava obvestil o prenehanju delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas,
 • priprava obvestil o uspešno ali neuspešno opravljenem poskusnem delu,
 • priprava izjav za zaposlene o seznanjenosti z akti delodajalca,
 • priprava odgovorov na vprašanja naročnika in svetovanje glede delovnopravne zakonodaje,
 • dopolnitev obveznih delovnopravnih aktov v primeru zakonskih sprememb.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu

 • Svetovanje pri izvedbi postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlenemu, ki mu je bila dodeljena kategorija invalidnosti,
 • priprava dokumentacije za izvedbo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu,
 • svetovanje in vodenje nadaljnjih postopkov glede na odločbo Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ter
 • druga potrebna dokumentacije za pripravo odpovedi.
U

Spremljanje razpisov, pridobivanje subvencij

 • Spremljanje aktualnih finančnih spodbud in razpisov in obveščanje naročnika o možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za usposabljanje in zaposlitev novih sodelavcev.
 • Redno in ažurno e-obveščanje o nastalih spremembah in novostih s področja zakonodaje ter njenih vplivih na kadrovsko dokumentacijo in procese.

II. Svetovanje in priprava civilno pravnih pogodb

 • svetovanje pri sklepanju in priprava podjemnih pogodb,
 • svetovanje pri sklepanju in priprava pogodb o sodelovanju,
 • svetovanje pri sklepanju in priprava pogodb o avtorskem delu,
 • drugo svetovanje na temo civilnopravnih pogodb (ekonomsko odvisne osebe, elementi delovnega razmerja ipd.),
 • vodenje evidence o zunanjih sodelavcih – v kadrovskem programu, ki ga zagotavlja izvajalec,
 • priprava in oddaja M obrazcev za prijavo zunanjih sodelavcev v zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
 • priprava napotnic za zdravniški pregled zunanjih sodelavcev in vodenje evidence,
 • vodenje evidence o usposobljenosti za varno delo,
 • vodenje evidenc o opravljenih licencah,
 • hramba dokumentacije pri izvajalcu.

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo

Deli na družbenih omrežjih