Ekvilib Inšitut je sredi maja podelil polni certifikat Družini prijazno podjetje 12 podjetjem, med katerimi smo tudi Kadrovske storitve. Zadnja tri leta smo že uspešno izvajali ukrepe v okviru osnovnega certifikata, sedaj pa smo ukrepe še dopolnili, nadgradili in omogočili še več aktivnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja naših zaposlenih.

Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pozitivno vpliva na gospodarstvo. Družini prijazno podjetje pomeni tudi družbi prijazno podjetja in hkrati konkurenčno podjetje.

Maja, ena od naših zaposlenih, o ukrepih in njihovem doprinosu pravi: »Kot mama prvošolke sem z veseljem izkoristila prost dan ob vstopu otroka v šolo, ki je tako za otroke, kot tudi za starše enkraten in nepozaben dogodek v življenju. V okviru družini prijazno podjetje organiziramo obisk Božička v mesecu decembru, katerega se zelo razveselijo tako otroci, kot tudi starši.«

Certifikat Družini prijazno podjetje je doslej pridobilo ževeč kot 260 slovenskih podjetij in organizacij, ki skupaj zaposlujejo preko 80.000 ljudi. Certificiranje v Sloveniji od leta 2007 izvaja nevladna organizacija Ekvilib Inšitut v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve.