Tech-gum je raško podjetje, ki se ukvarja z izdelavo izdelkov iz gume ter gume-kovine. Njihovi začetki segajo v leto 2003, ko je Damijan Kuhta s partnerko začel orati ledino v gumarski industriji, ki je bila takrat pri nas znašla na robu preživetja. »Kot vsi začetki je bil tudi naš težak in poln izzivov, vendar smo z obiskom potencialnih kupcev iz nemškega in avstrijskega trga uspeli pridobiti prve poslovne partnerje,« se prvih podjetniških korakov spominja namestnica direktorja in prokuristka Milena Čakič. Za Kadrovsko asistenco so izvedeli iz časopisa in jo poklicali na pomoč.

Kakšno je vaše poslanstvo in kako ga uresničujete?

Naše poslanstvo je v inovativnih rešitvah in izdelavi izdelkov. Zanje se z razvojem tehnologij pojavljajo vedno nove tržne niše. Vizija, ki ji podjetje sledi, sloni na proizvodnem programu visoko kakovostnih izdelkov iz gume, gume-kovine, gume-nekovinskih materialov, posredovanju kakovostnih orodij, ohranjanju majhnega podjetja po številu zaposlenih, ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov, visoki prilagodljivosti do zahtev kupcev, dogovorjeni in ponovljivi kakovosti izdelkov, ohranjanju partnerskih odnosov s kupci, dobavitelji in zaposlenimi v podjetju.

Ste prisotni tudi na tujih trgih?

Tujina vse od začetkov podjetja predstavljajo 98 % našega prodajnega trga. Z določenimi kupci uspešno sodelujemo že 13 let, a se hkrati posvečamo tudi raziskavam trga in iskanju novih poslovnih priložnosti ter partnerjev.

Kakovost vaših izdelkov dokazujete s sistemom kakovosti po ISO 9001:2008. Kaj poleg kakovosti še šteje v vašem poslu?

Politiki kakovosti sledimo že leta ter jo stalno izpopolnjujemo. Ta je naše osrednje gonilo! Smo namreč podjetje, ki je sposobno v dogovorjenih rokih zagotoviti in po potrebi tudi razviti visoko kakovostne izdelke v manjšem in srednjem obsegu naročil. Vedno stremimo k temu, da s kupci vzpostavimo dolgoročno sodelovanje in skupaj načrtujemo prihodnost.

Koliko imate zaposlenih? Kakšne lastnosti, poleg znanja, mora še imeti oseba, ki je zaposlena pri vas?

Kolektiv ima 17 zaposlenih. Veliko se posvečamo dodatnemu strokovnemu izobraževanju zaposlenih, pa tudi njihovi motivaciji, osebnostnemu in poslovnemu razvoju.

Kdaj ste ugotovili, da potrebujete okrepitve na kadrovskem področju? Kako ste izbrali prav Kadrovsko Asistenco?

Ugotovili smo, da je potrebno osvežiti, prenoviti in ponekod dopolniti naše interne pravilnike oz. narediti našo kadrovsko dokumentacijo bolj pregledno. Za Kadrovsko asistenco smo izvedeli v članku, objavljenem v dnevniku Finance. Po kratki spletni ‘raziskavi’, smo začeli sodelovati. Andreja J. Koderman je z ekipo v dosedanjem sodelovanju s kompetencami in iznajdljivostjo izpolnila vsa pričakovanja, nam ponudila zanimive ter uporabne rešitve, ki jih že vpeljujemo v delovanje.

Kakšno je vaše sodelovanje? Kako je ‘zaupati’ posle nekomu izven hiše?

Glede na dosedanje izkušnje z zunanjimi sodelavci na različnih področjih smo seveda imeli začetne pomisleke, ki pa so se – na naše veliko ‘olajšanje’ – v primeru Kadrovske asistence izkazali za neutemeljene.

Kje vidite Tech-gum v bližnji prihodnosti? 

Želimo ostati podjetje, ki je zanesljiv proizvajalec kakovostnih izdelkov iz gume in gume-kovine na evropskem trgu. Poleg tega smo si zadali še uresničitev optimalne velikosti podjetja, ohranjanje in nadgradnja dobrih odnosov z in med zaposlenimi ter ohranjanje in sklepanje novih partnerskih odnosov s kupci. Načrtujemo pa tudi selitev v večjo, bolje opremljeno proizvodno halo ter nakup novih strojev.