PODPORA PRI RAZVOJU STAREJŠIH ZAPOSLENIH – ASI 2021

V Kadrovski asistenci se zavedamo, da bo glede na napovedi leta 2050 Slovenija država s peto najstarejšo populacijo na svetu in da je raziskava Zlata nit 2020 pokazala ključnost osebnostne rasti in razvoja za produktivnost  ter zadovoljstvo zaposlenih. Kljub  temu se  le 14% podjetij trudi zadržati  in razvijati svoje starejše zaposlene.

Čas je, da temu naredimo konec. Čas je, da z nami  stopite pred konkurenco in izkoristite potencial talenta v vaši organizaciji! 

Odkrijte prednosti starejših zaposlenih

Starejši zaposleni lahko ključno doprinesejo k uspehu vaše organizacije, če le znate prepoznati in razvijati njihove potenciale. Ob ustreznem vodenju in podpori starejše zaposlene iz generacij, ki so trenutno na trgu dela, namreč odlikujejo:  zvestoba in predanost podjetjem, ki jim omogočajo nadaljnji razvoj, visoka notranja motiviranost ob doprinosu k podjetju in pripravljenost na deljenje znanja in izkušenj z mlajšimi sodelavci.

Administrativna podpora

Na voljo so vam naši izkušeni in natančni strokovnjaki,   ki bodo kupe administrativnih nalog spremenili v organizirano pot do uspeha.

Izdelava strategije

Skupaj lahko ocenimo in analiziramo potrebe in cilje vaše organizacije ter ustvarimo praktično naravnano strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki bo hitro  in učinkovito prenosljiva v vašo organizacijo.

Kakovostna izobraževanja in usposabljanja

Tekom sodelovanja z nami lahko pridobite tudi ključna znanja in kompetence, ki jih na podlagi izdelane strategije vaša organizacija in zaposleni potrebujejo za  nadaljnjo samostojno rast.

Zakaj po tej poti ravno s Kadrovsko ASIstenco?

Skupaj z našimi strokovnjaki lahko v vaši organizaciji ustvarite kulturo in okolje, ki bo poskrbelo za kontinuirano, vseživljenjsko vzdrževanje zavzetosti, delovne učinkovitosti in strokovne usposobljenosti zaposlenih.

»S podjetjem Kadrovska asistenca smo v dveh letih, odkar sodelujemo, uspeli razviti trdne partnerske odnose. Njihovi sodelavci na vsakem koraku dokazujejo, da imajo za sabo kilometrino in izkušnje iz različnih situacij, kar je bila velika prednost pri oblikovanju same strategije. S konkretnimi predlogi smo določili zelo učinkovito strategijo, kjer smo analizirali vse potrebe in natančno definirali cilje ter temu primerno pripravili strokoven in praktično naravnan načrt izobraževanj. Vsa predavanja, izpeljana s strani njihovih predavateljev, so bila vsebinsko bogata in ciljno usmerjena na izzive, s katerimi smo se srečevali v podjetju. Znanja iz izobraževanj so bila kakovostno prenešena na naše zaposlene, tako, da so ti lahko pridobljena znanja že naslednji dan uporabili pri svojem delu in jih uporabljajo še danes. Še posebej smo čutili podporo pri administrativnem delu, saj se ga tekom samega projekta nabere kar precej. Podjetje Kadrovska asistenca z veseljem priporočamo, saj so zanesljiv in celovit partner na kadrovskem področju.«
Renata Mlakar

prokurist, Termoglas d.o.o.