Razpis ASI 2021

Organizacijska uspešnost je seštevek uspešnosti timov, oddelkov in … posameznikov! Zato ne čudi pozornost, ki jo v zadnjem času organizacije z različnih področij znova namenjajo razvoju – in ne več upravljanju – delovne uspešnosti, motivaciji zaposlenih, razvoju človeškega in intelektualnega kapitala. Prav ti dejavniki namreč odločilno prispevajo k poslovni odličnosti in konkurenčni usposobljenosti.

Ponujamo vam celovito podporo in pomoč pri izvedbi projekta ASI 2021

Naš cilj je, da vam kot razvojni partner ponudimo celovito podporo in pomoč pri izvedbi projekta ASI v vašem podjetju.

Kaj nudimo?

Izdelavo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih.

Administrativo podporo.

Kakovostna izobraževanja in usposabljanja – ki bodo v skladu s strategijo posebej prilagojena potrebam vašega podjetja.

»S podjetjem Kadrovska asistenca smo v dveh letih, odkar sodelujemo, uspeli razviti trdne partnerske odnose. Njihovi sodelavci na vsakem koraku dokazujejo, da imajo za sabo kilometrino in izkušnje iz različnih situacij, kar je bila velika prednost pri oblikovanju same strategije. S konkretnimi predlogi smo določili zelo učinkovito strategijo, kjer smo analizirali vse potrebe in natančno definirali cilje ter temu primerno pripravili strokoven in praktično naravnan načrt izobraževanj. Vsa predavanja, izpeljana s strani njihovih predavateljev, so bila vsebinsko bogata in ciljno usmerjena na izzive, s katerimi smo se srečevali v podjetju. Znanja iz izobraževanj so bila kakovostno prenešena na naše zaposlene, tako, da so ti lahko pridobljena znanja že naslednji dan uporabili pri svojem delu in jih uporabljajo še danes. Še posebej smo čutili podporo pri administrativnem delu, saj se ga tekom samega projekta nabere kar precej. Podjetje Kadrovska asistenca z veseljem priporočamo, saj so zanesljiv in celovit partner na kadrovskem področju.«
Renata Mlakar

prokurist, Termoglas d.o.o.

Koristi sodelovanja pri projektu ASI?

Kot so jasno pokazali rezultati Zlate niti 2020; Osebna rast in razvoj sta ključna za motivacijo in zavzetost. Zaposleni bodo precej bolj srečni in produktivni, če jim bodo vodje pomagali pri razvoju.