Varstvo osebnih podatkov

Novi časi. Nove vrednote. Nova kultura. Razvoji na vseh področjih od nas zahtevajo nove pristope in rešitve. Eno izmed teh področij je tudi varstvo osebnih podatkov. Pri svojem poslovanju se zavzemamo za korektno in zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov. Osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«), slovensko zakonodajo o varstvu podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

 

Upravljavec

KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem in storitve d.o.o.
Beloruska ulica 7
2000 Maribor
Telefon: 02 22 83 511
e-mail: pisarna@kadrovska-asistenca.si

 

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Upravljavec zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

Privolitve: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

Pogodbe: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

Zakona: obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

Zaščita življenjskih interesov: obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

Zakonitega interesa: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba.

Vaši osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni izključno za namene, zaradi katerega so bili posredovani.

Piškotki

Spletna stran https://kadrovska-asistenca.si/ deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies). Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd.

Na spletni strani https://kadrovska-asistenca.si/ uporabljamo naslednje piškotke:

Ime piškotka Ponudnik Čas trajanja Funkcija
_gat_gtag_ Google Analytics 1 minuta Piškotek namesti Google Tag Manager in se ga uporablja za Google spletno analitiko.
_gid Google Analytics 24 ur Piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za shranjevanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto in pomaga pri ustvarjanju analitičnega poročila o tem, kako deluje spletno mesto.
_ga Google Analytics 2 leti

Piškotek je nameščen s strani  Google Analytics. Piškotek se uporablja za pridobivanje podatkov o obiskovalcih, sejah, kampanjah in spremljanje uporabe spletnega mesta za poročilo o analitiki spletnega mesta.

Piškotki anonimno shranjujejo podatke in dodelijo naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev.

6b819423778ffa43119defcbb1adc91d / / Piškotek pripada SqualoMail formi za zbiranje kontaktov.

 

V kolikor piškotkov ne želite uporabljati si te lahko izklopite v pop-out obvestilu ali v vašem spletnem brskalniku. Podrobna navodila za izklop piškotkov najdete v pomoči vašega spletnega brskalnika.

Pravice posameznika

Posamezniku pripadajo naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • do dostopa do podatkov;
 • do popravka;
 • do izbrisa;
 • do omejitve obdelave;
 • do prenosljivosti podatkov;
 • do ugovora.

Uveljavljanje pravic

V skladu s členom 12 Splošne uredbe o varstvu podatkov je uveljavljenje pravic za posameznika brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si upravljavec pridržuje pravico zaračunati razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali pa ukrepanje v zvezi z zahtevo zavrne.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo upravljavec zahteval zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vsa vprašanja povezana z obdelavo posameznikovih osebnih podatkov ali morebitnih zahtev v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, sprejemamo na elektronski naslov: pisarna@kadrovska-asistenca.si ter po pošti na naslov podjetja. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov. V kolikor posameznik meni, da so mu kakorkoli kršene pravice, se lahko obrne na Informacijskega pooblaščenca RS. Pritožbo lahko podate na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Obdobje hrambe je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi posameznikove osebne privolite ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Upravljavec te podatke izbriše tudi pred preklicem (ob doseženem namenu ali zakonski obvezi).

Zahteva za izbris se lahko zavrne zaradi razlogov, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov:

 • za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;
 • iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja;
 • za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene;
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi poveri pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu in za račun upravljavca. Vsa razmerja z pogodbenimi obdelovalci so ustrezno urejena z pogodbo o obdelavi, v skladu z 28 členom Splošne uredbe GDPR. Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Vaši osebni podatki se lahko uporabljajo na podlagi zakona (odkrivanje ter preprečevanje prevar ali zlorab, zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja sistema, ukrepov informacijske varnosti, morebitnih izvršb, itd.).

Iznos podatkov

Upravljavec osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora) ali mednarodne organizacije, razen v okviru opravljanja storitev Profiles International Slovenia. Podatki, ki nam jih posredujete prek storitev v okviru Profiles International, se prenesejo v Združene države Amerike (»ZDA«) in shranijo na varen strežnik družbe John Wiley & Sons, Inc. Subsidiary Profiles International, LLC (»Wiley«), lociranem v Chicagu, Illinois. Dostop do vaših osebnih podatkov in vseh demografskih podatkov, ki nam jih posredujete, je strogo omejen na pooblaščene osebe in osebje družbe Wiley. Družba Kadrovske storitve in Wiley imata iznos podatkov urejeno skladno z Splošno uredbo o varstvu podatkov, na podlagi standardnih pogodbenih klavzul. Za več informacij kako Wiley skrbi za varnost vaših podatkov, si lahko preberete na: https://www.wiley.com/en-si/privacy.

Varovanje podatkov

Morebitno razkritje osebnih podatkov preprečujemo z najsodobnejšimi varnostnimi tehnologijami. Podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom in v nadzorovanih zaklenjenih prostorih in ognjevarnimi omarami.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše Politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani podjetja https://kadrovska-asistenca.si/.