Delovni inšpektorji so si letos kot prioritetna zadali predvsem področja, vezana predvsem na delovni čas in plačilo zaposlenih, posebno pa se nameravajo posvetiti tudi pravicam napotenih (agencijskih) delavcev. Morda bo tudi poostren nadzor pripomogel, da bo marca objavljeni dokument ‘Za dostojno delo’ zaživel tudi v praksi. Preberite še s katerimi aktualnimi programi za spodbujanje zaposlovanja lahko pridete do subvencije ali uveljavljate povračila sredstev. 

Pozor: letos pod drobnogledom inšpektorjev predvsem plačila in delavnik zaposlenih

 • Spoštovanje določb o plačilu za delo (izplačevanje dodatkov, spoštovanje zakona o minimalni plači).Nadzor se bo še posebej poostren v dejavnostih, kjer so izplačila minimalne plače pogostejše.
 • Spoštovanje določb o delovnem času, zagotavljanju počitkov in odmorov delavcem.
 • Spoštovanje določb o vodenju evidenc s področja dela in socialne varnosti (npr. evidence o izrabi delovnega časa), tudi v povezavi s prerazporejanjem delovnega časa.
  Inšpektorji ugotavljajo več kršitev počitkov, kar praktično pomeni, da je zaposlenih premalo. S tem je povezano tudi spoštovanje določb o vodenju evidenc s področja dela in socialne varnosti, predvsem evidence o izrabi delovnega časa (število ur, ki jih opravijo delavci, število nadur …) tudi v povezavi s prerazporejanjem delovnega časa.
 • Spoštovanje prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava ob elementih delovnega razmerja.
 • Zagotavljanje dostojnega delovnega okolja in varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih.
 • Spoštovanje pravic napotenih (agencijskih) delavcev.
  V okviru kampanje v vseh članicah EU, namenjene nadzoru spoštovanja pravic napotenih (agencijskih) delavcev, bodo nadzirali tako delodajalce, ki zagotavljajo delo delavcev drugim delodajalcem – uporabnikom, kot tudi uporabnike te storitve. V nadzor bodo vključeni inšpektorji s področja delovnih razmerij ter inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu.

Več o načrtih delovne inšpekcije si lahko preberete tukaj.

Dokument ‘Za dostojno delo’ v javni razpravi

Konec marca so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javnosti predstavili in komentirali dokument ‘Za dostojno delo’. Dokument so na posvetu komentirali ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravo PočivalšekMarjan Batagelj, predsednik uprave družbe Postojnska Jama, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije Mario Belovič in Peter Pogačar, državni sekretar na MDDSZ.

Dokument prinaša pregled stanja na trgu dela ter nabor ukrepov, ki predstavljajo dostojno delo zaposlenih. Pripravljen je kot podlaga za razpravo – v prvi vrsti med socialnimi partnerji, namenjen pa je tudi javni razpravi o možnih ukrepih na trgu dela v smeri zastavljenega cilja.

Dokument je dostopen strani MDDSZ.

Trenutno aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja: 

 • Prvi izziv 2015Delodajalcem omogoča pridobitev subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije v višini 7.250 evrov za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oz. sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti).
 • Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjoDelodajalcem omogoča povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novo zaposlene sodelavce na območjih z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje).
 • Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju

Ta ukrep omogoča povračilo prispevkov delodajalca za novo zaposlene v Pomurski regiji. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev tistih, ki so prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo ciljnim skupinam ukrepa.

 • Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vračilo prispevkov uveljavljate na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

 • Oprostitev plačila prispevkov za starejše 2016
  Če zaposlite osebe, starejše od 55 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi, lahko za največ prvih 24 mesecev njihove zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila prispevkov. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2017.
 • Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnihČe zaposlite brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so bili na zavodu najmanj pol leta prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, lahko zanje uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.
 • Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Če zaposlite osebe s statusom invalida s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, lahko zanje uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.