Ste pripravljeni?! Zna se zgoditi, da boste eden izmed več kot 1.000 naključno izbranih delodajalcev, pri katerih bo Inšpektorat preverjal, če in kako skrbite za varnost in zdravje svojih delavcev.

Zdravje zaposlenih in varno delovno okolje sta pomembna dejavnika, ki soustvarjata zadovoljne, zavzete in učinkovite ljudi – le takšni so zadostno ‘opremljeni’, da skupaj z vami dosegajo uspehe vašega podjetja. V varnost in zdravje pri delu se zato splača vlagati!

Investicija v vzpostavitev varnega in zdravega delovnega mesta bo razveselila tudi inšpektorja. Osnovana je na 4 obveznih aktih podjetja in na zavedanju, da je varno in zdravo delovno okolje smotrna dolgoročna naložba.

4 obvezni akti varnosti in zdravja pri delu

Inšpektorji bodo pri naključno izbranih podjetjih preverjali, če in v kolikšni meri spoštujete veljavno zakonodajo, ki se nanaša na zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Zanimalo jih bo, ali so v vašem podjetju sprejeti sledeči interni akti, ki jih nalaga zakonodaja:

 • Pravilnik o vzpostavitvi zdravega in varnega delovnega okolja (mobing);
 • Pravilnik o preprečevanju uporabe nedovoljenih substanc v podjetju (alkohol);
 • Smernice za promocijo zdravja in
 • Program promocije zdravja za posamezno leto.

Želeli bodo izvedeti še, ali predpisane postopke ter ukrepe v zgoraj omenjenih aktih tudi spremljate, izvajate in nadzorujete.

Varno in zdravo delovno okolje je dolgoročna naložba

Kot smo že izpostavili, se vam vložek v zdravo in varno delovno okolje dolgoročno splača. Sicer se naložba od drugih vaših naložb precej razlikuje, a je zaradi pozitivnih posledic ena izmed smotrnejših.

Z vzpostavitvijo učinkovitega sistema namreč podjetje:

 • varuje in poveča ugled in vrednost blagovne znamke,
 • dokaže, da je družbeno odgovorno,
 • poveča produktivnost delavcev,
 • poveča predanost zaposlenih,
 • ustvari sposobnejšo in bolj zdravo delovno silo,
 • zmanjša poslovne stroške in motnje,
 • izpolni pričakovanja strank in zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • spodbudi zaposlene, da dlje ostanejo aktivni.

Če ste mnenja, da predpisov, rešitev ter primerov dobrih praks s področja ne poznate dovolj dobro, ali če ste presodili, da želite oziroma morate na varnem in zdravem delovnem okolju narediti več, ga vzpostavite z našo pomočjo! Na voljo smo vam tako pri vzpostavljanju sistema varnosti in zdravja pri delu, kot tudi za vse ostale informacije, ki zadevajo področje.