Uporaba psihološkega testa brez potrebnega znanja ali izobrazbe je neučinkovita, hkrati pa tudi neetična.

Osnove psihometričnega testiranja

Kaj je psihometrično testiranje? Psihometrični oz. psihološki testi merijo mentalne atribute, odnos do nečesa, vedenje, čustva in miselne sposobnosti. Dostopnost teh testov je odvisna od področja in namena uporabe testa. Na nekaterih področjih, še posebej v zdravstvu, lahko psihološko testiranje izvajajo le strokovnjaki z ustrezno izobrazbo. Na področju HR pa so nekateri psihometrični testi javno dostopni in niso na voljo le psihologom.

Čeprav dostop do njih ni omejen, je za njihovo uporabo  vseeno potrebno ustrezno znanje, sicer lahko naredimo več škode kot koristi.. V postopkih selekcije in razvoja kadrov se zdi izvedba testiranja dokaj preprosta, a vseeno moramo slediti etičnim standardom.

Ocenjevalec mora kandidata oz. zaposlenega na psihološko testiranje pripraviti, v naslednji fazi pa mora  postopek tudi pravilno izvesti. V nasprotnem primeru ne moremo zagotoviti, da bodo rezultati verodostojni.

Posameznik je končal ocenjevanje, kaj pa sedaj? Danes je veliko psiholoških testov že dostopnih v elektronski obliki, spletni portali pa omogočajo tudi samodejno vrednotenje in izpis rezultatov, tako da je naše delo nekoliko lažje.

Ključ je v pravilni interpretaciji

Z nekaterimi testi dobimo le rezultate, ki jih brez potrebnega znanja ne razumemo in ne znamo uporabiti. V drugih primerih spletni portali pripravijo tudi poročila, ki bi naj služila za interpretacijo rezultatov. Prej omenjeno škodo naredimo, če na podlagi teh rezultatov in poročil pridemo do napačnih zaključkov. 

V praksi so ta poročila le izhodiščne točke. Opozorijo nas na osebnostne lastnosti, vedenja ali miselne sposobnosti, ki se ne ujemajo z zahtevami delovnega mesta. Če imamo potrebno znanje, lahko prepoznamo, kako bi se to lahko odražalo v praksi, kje so potencialne prednosti in tveganja ter kako lahko našteto preverimo v razgovoru s testiranim posameznikom. Rezultati sami – še posebej, če jih ne znamo pravilno interpretirati – ne smejo biti podlaga za sprejemanje odločitev. Namesto tega je treba rezultate podkrepiti z drugimi mehkimi dejstvi, ki jih pridobimo v razgovoru oz. pri podajanju povratne informacije testirancu. 

Pomembni sta strokovnost in etika

Pri uporabi psiholoških testiranj za selekcijo ali razvoj kadra se priporočata dve rešitvi. Prva možnost zajema usposabljanje in izobraževanje, v sklopu katerega ocenjevalec spozna vse principe metodologije, interpretacije rezultatov in lestvic posameznega vprašalnika ter možnosti njihove uporabe. Druga možnost pa je, da najamemo strokovnjake, ki imajo z izbranim psihometričnim orodjem izkušnje, certifikat ali potrebno izobrazbo – odvisno od narave in zahtevnosti samega testa. Uporaba psihološkega testa brez potrebnega znanja ali izobrazbe je neučinkovita, hkrati pa je tudi neetična.