Zakaj je pomembno, da podjetja posvečajo pozornost odnosom med zaposlenimi?

Raziskave notranjega okolja podjetij in organizacij, (p)ostajajo najboljši način vključevanja zaposlenih v odločitve in najboljši napovednik njihovih vedenj v prihodnje. Obstaja visoka stopnja povezanosti med zavzetostjo zaposlenih in finančno uspešnostjo organizacij ter njihovo sposobnostjo trajnostne rasti. In na zavzetost zaposlenih imajo velik vpliv prav (kakovostni) odnosi na delovnem mestu, ki jih v Sloveniji kot eni prvih držav na svetu že vse od leta 2007 sistematično meri in raziskuje Zlata nit.

Kakšno je razmerje med zavzetostjo, odnosi in uspešnostjo posameznikov ter podjetji?

Zelo zapleteno. Zavzetost lahko potencialno pelje k uspešnosti, vendar velja tudi obratno: uspešnost lahko vodi k zavzetosti, zlasti kadar za to poskrbijo sistemi nagrajevanja. A tega si danes ne more več zlahka privoščiti prav veliko podjetij. Vse bolj se torej izrisuje, da obstaja še en dejavnik, ki je podlaga kakovostnim medsebojnim odnosom, zavzetosti in uspešnosti – to  je organizacijska kultura.

Vabljeni k branju celotnega intervjuja z Dejanom Grubanom, mednarodno akreditiranim svetovalcem podjetjem za kadrovske izzive, raziskovalcem, predavateljem ter partnerjem in direktorjem Kadrovske asistence.

Vabljeni k branju.

Zlata nit | Dnevnik – Zlata nit I Dnevnik – ali izmerite vašo temperaturo

Zahvaljujoč Dnevnikovemu medijsko-raziskovalnemu projektu Zlata nit je Slovenija prva država na svetu, ki sistematično meri kakovost odnosov na delovnem mestu.

V 13 letih je bilo izpolnjenih prek 93.000 anketnih vprašalnikov, v raziskavi pa so doslej sodelovala 404 različna podjetja. Zlata nit v središče merjenja postavlja odnos med zaposlenim in organizacijo.

Podjetja lahko v projektu Zlata nit sodelujete na tri načine:

  1. V izboru najboljših zaposlovalcev.
  2. V natečaju za priznanje SPP: Z leti še vedno zavzeti.
  3. V natečaju Zlata praksa.

Vabljeni k sodelovanju