Začetek januarja je delodajalcem prinesel poenostavljeno urejanje obveznih socialnih zavarovanj. Ta je odslej mogoče urejati le še elektronsko preko portala e-VEM. 2. januarja pa so med vsemi, ki poslujejo z gotovino, zaživele tudi davčne blagajne. Na kaj nas opozarja FURS? Preberite! 

Obvezna socialna zavarovanja odslej urejamo le elektronsko

Od 1. januarja 2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati preko sistema e-VEM.
To pomeni, da morajo delodajalci vse prijave, odjave in spremembe podatkov o pravicah iz socialnih zavarovanj zaposlenih, ki jih dosedaj lahko sporočali v ‘papirni’ obliki, oddajati le še elektronsko.
Obvezna uporaba sistema e-VEM je določena v 9. odstavku 7. člena v povezavi s 109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1).

Do portala e-VEM dostopate kjerkoli

Za uporabo portala e-VEM potrebujete osebni računalnik, internetno povezavo in kvalificirano digitalno potrdilo. Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopniki poslovnega subjekta ali pa zakoniti zastopnik za urejanje obveznih socialnih zavarovanj pooblasti drugo osebo. Te so na primer zunanje kadrovske službe, zunanja računovodstva itd. Pooblastilo se lahko časovno omeji, spremeni ali odvzame.

Urejanje onemogočeno že izbrisanim subjektom

Urejanje obveznih socialnih zavarovanj preko e-VEM ni možno, če je poslovni subjekt že izbrisan. Zato naj poslovni subjekti, ki bodo izbrisani iz Poslovnega registra Slovenije, prek e-VEM portala že pred izbrisom uredijo tudi odjave iz obveznih socialnih zavarovanj. Po izbrisu lahko te postopke urejajo le še na papirnih obrazcih.

Potrebujete pomoč?

Kadrovska asistenca svojim strankam nudi pomoč pri uporabi portala e-VEM. Za dodatne informacije nam pišite na kariera@kadrovska-asistenca.si.

Davčne blagajne tudi za nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno

Od 2. januarja 2016 je uporaba davčnih blagajn obvezna za vse, ki morajo izdati račun za dobavo blaga ali storitev, morajo voditi poslovne knjige in evidence in ki za dobavljeno blago ali storitev prejmejo plačilo v gotovini.

Izdani računi niso namenjeni le spremljanju poslovanja, temveč se bo na podlagi izdanih računov preverjalo tudi zaposlovanje ter delo na črno, saj je za nadzor in odkrivanje prekrškov ter vodenje in odločanje v prekrškovnem postopkom pristojna Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).

FURS: pozorni morajo biti prejemniki računov in tisti, ki ga izstavijo

Na FURS-u pojasnjujejo, da je oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, sestavni del računa. To oznako (kot je na primer: Račun izdal: Natakar 1) določi lastnik davčne blagajne, ki pa mora biti povezana z davčno številko fizične osebe, ki izdaja račun.

FURS dodaja, da se bodo podatki o tej osebi za vsak izdan račun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje. Ob enem pa bodo na terenu preverjali dejansko identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune.
Zavezance in zaposlene želijo opozoriti, da je pomembno, kdo od zaposlenih v imenu zavezanca oz. podjetja izda račun. Hkrati pa spodbujajo tudi zaposlene, naj bodo pozorni na morebitne zlorabe njihovega identifikacijskega znaka.