Vlada je v nedeljo, 29. marca, sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Državnemu zboru Republike Slovenije.

Večina ukrepov v veljavo s 1. aprilom

Če bo ta sprejet, bo večina predlaganih ukrepov pričela veljati s 1. aprilom 2020, nekateri pa celo že s 13. marcem 2020, saj je po mnenju vlade treba omiliti posledice oz. zmanjšati negativne učinke epidemije. V predlogu zakonu vlada ocenjuje, da bo višina vseh ukrepov znašala tri milijarde evrov. Predlagan zakon naj bi se uporabljal do vključno z 31. majem letos. Je pa v njem določena možnost, da se lahko njegova uporaba podaljša za 30 dni.

Predlog zakona predvideva, da bo delavcem, ki so od 13. marca 2020 na čakanju na delo doma iz poslovnega razloga ali iz razloga višje sile, država povrnila vse socialne prispevke od nadomestil plač.

Delavcem na čakanju doma 80 % plače

Delavci, ki bodo na čakanju na delo doma zaradi višje sile, bodo v skladu s #protiKoronapaketom upravičeno do nadomestila plače v višini 80 % povprečne plače preteklih treh mesecev, ki so jo prejemali pred odrejenim čakanjem. Tako bodo izenačeni z delavci, ki čakajo na delo doma iz poslovnega razloga.

Prav tako predlog #protiKoronapaketa predvideva, da bo država s 1. aprilom 2020 povrnila 100 % nadomestila plače (80 % povprečne plače delavca) in vse socialne prispevke delavcem, ki jim bo odrejeno čakanje na delo od doma. Sofinanciranje bo možno maksimalno do povprečne plače v Republiki Sloveniji.


Dodatek na nevarnost in obremenitve

#protiKoronapaket uvaja dodatek za nevarnost in posebne obremenitve med trajanjem epidemije koronavirusa. V skladu s predlogom bodo delavci v zasebnem sektorju upravičeni do dodatka v višini 200 evrov na mesec. Pogoj za pridobitev pravice pa je višina njihovega prihodka, ki mora biti manjši od trikratnika bruto minimalne plače. Dodatek bo financiral delodajalec, saj nov predlog zakona predvideva delodajalčevo oprostitev plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Pomoč delodajalcem z upadom prihodkov

#protiKoronapaket določa tudi, da so do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na enako obdobje lani in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20-% rast prihodkov glede na enako obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral delodajalec naknadno vrniti celotno pomoč.

Kaj paket prinaša samozaposlenim, študentom, velikim družinam in upokojencem?
V novem #protiKoronapaketu vlada ni pozabila niti na samozaposlene, ki bodo s pomočjo posebne elektronske aplikacije javili, da so zaradi krize finančno prizadeti. Predlog zakona predvideva, da bodo za marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 pa bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Pomoč je napovedana tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, velikim družinam s tremi in štirimi otroki ter upokojencem, ki prejemajo pokojnine, nižje od 700 evrov.

Paket interventnih zakonov že v veljavi

29. marca 2020 je že pričel veljati paket interventnih zakonov, ki jih je državni zbor potrdil 20. marca, in je bil v Uradnem listu št. 36/2020 objavljen 28. marca:

  • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP);
  • Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP);
  • Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK);
  • Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP);
  • Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).