Vlada je danes predstavila predlog novega t. i. MEGA KORONA ZAKONA. Po besedah predsednika vlade je ta zakon v prvi vrsti namenjen ‘zamrznitvi’ normalnega stanja, ohranitvi ljudi, delovnih mest ter potenciala družbe in države med trenutno krizo.

Novi zakon bo v celoti nadomesti Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bi naj začel veljati 29. marca.

Novi ‘korona’ zakon bo zajel vsa področja gospodarstva, vključno s samostojnimi podjetniki in samozaposlenimi, kakor tudi najranljivejše skupine in delujoča podjetja ter njihovo likvidnost.

Konkretno besedilo zakona je sicer še v pripravi; sprejet pa naj bi bil po zelo skrajšanem postopku, predvidoma v naslednjem tednu. Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, bodo pričeli veljati po uveljavitvi zakona in bodo veljali dva meseca – to je do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja.

Predsednik vlade je pozval vse delodajalce in ostale, ki se zaradi posledic epidemije odločajo o sprejemanju ukrepov čakanja na delo, odpuščanja zaposlenih ali zapiranja podjetij oz. dejavnosti, da z ukrepi počakajo do sprejetja zakona in izkoristijo možnosti, ki jih bo za rešitve gospodarstva predvidela vlada.  

Takoj, ko bo objavljeno besedilo predloga zakona, vas bomo obvestili o vseh podrobnostih. Ključni ukrepi, predstavljeni danes, pa bodo:

  • nova ureditev sofinanciranja delavcev na čakanju in njihovih prispevkov za obdobje dveh mesecev, do 31. maja (z možnostjo podaljšanja). V tem času bo prispevke zaposlenih na čakanju krila država, pravice zavarovancev ostajajo;
  • nadomestila za pokojninsko blagajno delavcev, ki delajo, krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec;
  • status delavcev, ki na delo ne morejo zaradi višje sile (zaradi varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na delo) se bo izenačil s statusom delavcev na čakanju;
  • vzpostavitev sistem dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve za izpostavljene delavce v razponu od 10 do 200 % plače;
  • delavcem, ki bodo izgubili delo, pripada nadomestilo za brezposelnost takoj naslednji mesec, konkretna upravičenost se bo ugotavljala kasneje;
  • samozaposleni bodo preko elektronske aplikacije morali razglasiti prizadetost zaradi krize. Na tej podlagi bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % minimalne plače. Prispevke bo za to obdobje poravnala država;
  • za ohranjanje likvidnosti družb se bo vzpostavila garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij;
  • zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem se skrajšajo na osem dni.