KADROVSKA REVIZIJA

Kadrovska revizija je produkt podjetja Kadrovske storitve, ki je nastal na podlagi dolgoletnih izkušenj, idej, zamisli in vsakodnevnih situacij, s katerimi se dnevno srečujemo sodelavci Kadrovske asistence.

Pri kadrovski reviziji gre za celovit pregled kadrovskega področja, od katerega imamo lahko samo koristi. Na njeni podlagi za podjetje pripravimo priporočila in usmeritve za izboljšanje poslovanja in opozorimo na morebitne pomanjkljivosti, ki se pri vašem poslovanju pojavljajo.

Kadrovska revizija obsega pregled delovnopravnih dokumentov, kadrovskih evidenc in zakonsko obveznih pravilnikov ter kadrovskih postopkov delodajalca. Pri pregledu se ugotavlja skladnost dokumentacije in postopkov z delovnopravno zakonodajo, tako da dosega zakonski minimum in omogoča varno delovanje delodajalca. Vsebino dokumentov in postopkov pregleda ekipa pravnikov Kadrovske asistence.

Priporočila in usmeritve za izboljšanje poslovanja 

  • Na podlagi pregleda pripravimo poročilo v katerem so zajeta priporočila in usmeritve za izboljšanje poslovanja.                         
  • V nadaljevanju pa naročniku pomagamo vzpostaviti procese tako, da je poslovanje iz delovnopravnega vidika varno.
  • Končni rezultat Kadrovske revizije je celovit pregled o skladnosti in tveganjih delovnopravnih dokumentov ter procesov. 

Kako mi lahko pri tem pomaga Janez? 

Preden vas obišče revizorka, spoznajte Janeza. Janez je digitalna vez med vami in revizorko – in je popolnoma brezplačen. Naš virtualni član ekipe vam na podlagi vaših vhodnih informacij, naredi hitri pregled področja in pripravi kratko poročilo.

Hiter in brezplačen pregled kadrovskega področja lahko opravite z Janezom ali pa se za celovit pregled kadrovskega področja obrnete na revizorke.

Janez

SPLETNI KADROVSKI REVIZOR

Prvi korak do brezskrbnega poslovanja

Dovolite, da hitro ocenim ustreznost vaših kadrovskih postopkov in dokumentov. 

 

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo