SELEKCIJA IN RAZVOJ KADROV

Se vam pogosto dogaja, da se kandidat na zaposlitvenem razgovoru izkaže odlično, čez nekaj mesecev pa ugotovite, da ste zaposlili napačno osebo?

Kako vam lahko pomaga Kadrovska asistenca?

S pomočjo orodij ProfilesIntSlovenia, naših priporočil in svetovanja boste postavili prave ljudi na ustrezna delovna mesta ter jih razvili do njihovih polnih potencialov.

 

 

Selekcija kadrov 

Vaše podjetje je edinstveno, kot so tudi vaše zaposlitvene potrebe. Kadrovska Asistenca vam pomaga pri izvedbi celotnega ali delnega selekcijskega postopka, ki ga prilagodi:

 • specifičnim potrebam v vašem podjetju;
 • vašemu načinu vodenja in organizacijski kulturi;
 • vašemu načinu poslovanja in vašemu poslovnemu okolju.

Naši svetovalci bodo poskrbeli, da boste vaše zaposlene umestili na prava delovna mesta in na ta način:

 • znižali stroške neuspešnih zaposlitvenih odločitev;
 • zmanjšali fluktuacijo in preprečili odhod ključnih kadrov h konkurenci;
 • zmanjšali stresne situacije in izboljšali komunikacijo;
 • izboljšali kakovost dela ter produktivnost in s tem uspešnost podjetja.

Uvajanje kadrov

Pomagamo vam učinkovito vpeljati novo zaposlene v organizacijo, tako da v čim krajšem času dosežejo maksimalno delovno učinkovitost. Skrajšali boste čas do ravni polne učinkovitosti zaposlenega, izboljšali učinkovitost, lažje usmerili trening in razvoj ter povečali zavzetost zaposlenih, delovno moralo in pripadnost organizaciji. Skupaj z vami bomo:

 • pripravili pregled področij (pravno-formalno, delovne naloge, socialno področje, vrednote podjetja …) in nalog, ki jih je potrebno izpolniti za uspešno vključitev zaposlenega na vsakem področju;
 • definirali naloge, ki jih je potrebno pripraviti in izpolniti na vsakem področju ter opredelili odgovorne osebe in časovnico;
 • v dogovoru z naročnikom pripravili načrt – terminsko check-listo, s katero bomo preverjali izpolnjene naloge in izpolnjevanje načrta vpeljevanja posameznika;
 • določili coacha v organizaciji ali pripravili in izvedli coachinge za novo zaposlenega;
 • postavili cilje za posameznika in postavili kriterije za njihovo preverjanje;
 • skupaj z naročnikom napravili evalvacijo vključitve posameznika.

Prepoznajte talente

Vsako podjetje, bodisi malo ali veliko, stremi k cilju zaposliti kompetentne ljudi. Pri tem je pomembno, da dobimo čim bolj kvalitetne informacije in podatke, ki nam omogočajo spoznati prave potenciale, izkušnje in znanja posameznika.

Kadrovska Asistenca vam lahko pomaga prepoznavati talente med zaposlenimi na različnih nivojih menedžmenta; od selekcijskih procesov do upravljanja s talenti v prodaji ter na vodstvenih pozicijah. Naši pristopi nam omogočajo, da rešitve prilagodimo glede na individualne potrebe in značilnosti poslovnih procesov naših strank.

Natančno lahko umerimo, katere lastnosti so ključnega pomena za uspeh na dotičnem delovnem mestu, da bo delo kar najučinkoviteje opravljeno. Pomagamo vam:

 • postaviti sistem prepoznavanja in upravljanja s talenti, ki je skladen z vašimi strateškimi cilji;
 • identificirati naravo dela ter opredeliti raven trenutne delovne učinkovitosti;
 • oceniti individualni potencial za horizontalno in vertikalno napredovanje;
 • izdelati individualne načrte za osebni in strokovni razvoj;
 • aktivno ohranjati talente v podjetju in voditi sistem prenosa znanja.

S tem bomo izboljšali:

 • motivacijo ter produktivnost,
 • usmerjenost k rezultatom,
 • strast in predanost zaposlenih,
 • kreativnost in samoiniciativnost.

Povečajte produktivnost

Članek v reviji Harvard Business Review pravi, da ima uspešen prodajni kader 70 % veščin prirojenih, ostalih 30% pa naučenih. Pri obeh skupinah je pa skupna želja po uspehu. Prodajni kadri so uspešni, ko izločijo vse možne dejavnike neuspeha, pri čemer je ključna motivacija.

ProfilesIntSlovenia vam lahko pomaga:

 • poiskati pravi prodajni kader, ki ima že naravno razvit instinkt za prodajo, bodisi med obstoječimi ali novim kandidati;
 • nudimo vam vpogled v vaše prodajno osebje, na podlagi katerega lahko razvijate prave programe izobraževanja, ki so narejena po meri za vašo ekipo ter način vodenja, ki bo v največji meri spodbujal zavzetost in produktivnost zaposlenega;
 • pomagamo vam poskrbeti za pravo motivacijo, ki bistveno vpliva na prodajne rezultate.

Razvijte svoj vodstveni potencial

Naloga vodstva je usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja ciljev podjetja. Ključno je, da ima podjetje prave ljudi na vodstvenih položajih, ki opravljajo svoje delo odgovorno in učinkovito ter s tem prispevajo k pozitivnemu poslovanju podjetja. ProfilesIntSlovenia vam nudi razvojne rešitve za vodstvene položaje, ki posledično prispevajo k povečanju celotne produktivnosti podjetja. Naše rešitve temeljijo na:

 • razumevanju, razvoju ter izboljšavi vodstvenih kompetenc,
 • ovrednotenju napredka, ki ga posameznik naredi, da izboljša svoje kompetence,
 • razvoju karizme, kot nepogrešljivem elementu uspeha,
 • poglobljeni analizi zaposlenih, na podlagi katere pridobimo objektivne ter kritične informacije o zaposlenih z namenom sprejemanja najboljše možne odločitve na področju razvoja in usposabljanja vašega vodstva. 

Nasledstveno načrtovanje

Cilj vsakega podjetja je ustvarjanje dolgoročne uspešnosti poslovanja in prav načrtovanje nasledstva vam lahko to omogoča. ProfilesIntSlovenia vam nudi učinkovite rešitve, ki vam pomagajo identificirati zaposlene z nadpovprečnim potencialom za napredovanje.
Naši svetovalci svoje delo pričnejo v sodelovanju z vašim vodstvom in kadrovsko službo. Pomagamo vam:

 • prepoznati ključne pozicije, ki zagotavljajo obstoj in uspešnost vašega podjetja,
 • prepoznati talente, ki bodo ključni v prihodnosti,
 • izbrati nadarjene kandidate s talenti, ki so pomembni za uspeh vašega podjetja,
 • zadržati vodje in kandidate za nasledstva tako dolgo, kot je potrebno, da bodo ključne pozicije. zapolnjene v skladu z načrtom.

Janez

SPLETNI KADROVSKI REVIZOR

Prvi korak do brezskrbnega poslovanja

Dovolite, da hitro ocenim ustreznost vaših kadrovskih postopkov in dokumentov. 

 

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo