1.

Podjetje Kadrovske storitve d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za namene, pojasnjene v nadaljevanju. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletna stran uporablja »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere opcije spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletne strani.

2.

Splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletne strani www.kadrovska-asistenca.si,  katerih skrbnik je podjetje KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem in storitve d.o.o., matična številka: 3491854000, Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, varovanje zasebnosti, namene zbiranja osebnih podatkov ter pravice in obveznosti uporabnikov in skrbnika spletne strani.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike, ki uporabljajo spletno stran.

Spletna stran www.kadrovska-asistenca.si (v nadaljevanju: stran) je poslovna stran z vsebinami in informacijami delovno-pravne, kadrovske narave in povezanih vsebin, ki se nahajajo na spletnem naslovu www.kadrovska-asistenca.si.

Uporaba portala pomeni vsak vpogled v strani, informacije in dokumente, ki so objavljeni na strani.

Uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki vpogleda v stran, pridobiva informacije ali dokumente, ki so objavljeni na strani.

Skrbnik si pridržuje pravico do spremembe, izbrisa ali dopolnitve katerega koli dela spletne strani. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani.

3.

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih uporabnik spletne strani posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje  Kadrovske storitve d.o.o.

Uporabnik spletne strani dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani za namene obveščanja o storitvah in novicah preko mesečnih e-novic podjetja Kadrovske storitve d.o.o., ki jih podjetje posreduje preko e-pošte.

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so statistična obdelava, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, obveščanja o aktivnostih in  ponudbi Kadrovskih storitev d.o.o.

Osebni podatki se hranijo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika spletnega meta se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

S sprejemom splošnih pogojev in vpisom svojega e-poštnega naslova, se uporabnik spletne strani strinja, da do preklica prejema mesečne e-novice, in ostali promocijski material, na e-poštni naslov, ki ga vpiše ob uporabi spletne strani.

Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.

4.

Upravljavec osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporabnik spletne strani dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov za namene,  za katere so podatki zbrani, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1,  Uradni list RS, št. 94/ 2007 s spremembami in dopolnitvami).

Uporabnik spletne strani  izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. ZVOP-1.

Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa publikacij ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja uporabnik spletne strani.

5.

Če uporabnik spletne strani ne želi, da ga upravljavec osebnih podatkov doda na listo za namene zbiranja, ki so pojasnjeni v točki 2., ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z pisnim obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov kariera@kadrovska-asistenca.si.

6.

Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Kadrovske storitve d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti te spletne strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Kadrovske storitve d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

7.

© Copyright Kadrovske storitve d.o.o.

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletna strana, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Kadrovske storitve d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Posamezne enote v zbirkah spletne strani, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki, promocijske vsebine),  so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja. Promocijske vsebine so last Kadrovskih storitev  d.o.o., brez predhodnega pisnega dovoljenja vsebin ni  dovoljeno reproducirati in objavljati drugje.

Za posamezne enote zbirk spletne strani, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe.

Prepoved iz prejšnjega odstavka se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe.

Uporabnik spletne strani, odgovarja skrbniku ali avtorju vsebin za vso morebitno škodo, ki bi skrbniku oz. avtorju vsebin nastala zaradi kršitev določenih obveznosti oz. omejitev.

5.

Uporabnik spletne strani, ki želi oceno spletnega revizorja Janeza, mora za namene priprave poročila obvezno izpolniti naslednje podatke:

  • ime in priimek,
  • telefonska številka,
  • elektronski naslov,
  • naziv podjetja.

Navedeni podatki so pogoj za izdelavo poročila. Če kateri od navedenih podatkov manjka, Kadrovske storitve d.o.o. niso zavezane k izdelavi poročila.  

Brez strinjanja s pogoji uporabe, izdelava poročila in obdelovanje osebnih podatkov, ni mogoče.

Kadrovske storitve d.o.o. po prejemu izpolnjenega obrazca preverijo verodostojnost podatkov o podjetju v dostopnih virih in po potrebi s klicem na telefonsko številko, ki jo oseba odda. V primeru, da stranka navaja neresnične podatke, si Kadrovske storitve d.o.o. pridržujejo pravico da poročila ne izdelajo.  

Poročilo se posreduje samo v primeru, da oseba odda uradni službeni e-naslov. Poročila se ne pošiljajo na zasebne e-naslove, kot so: gmail.com, hotmail.com in podobne.

S sprejemom splošnih pogojev in vpisom svojega e-poštnega naslova,  se uporabnik spletne strani strinja, da do preklica prejema mesečne e-novice na e-naslov, ki ga vpiše ob uporabi spletne strani.

Poročilo je zgolj informativne narave, zato zanj ne prevzemamo odgovornosti.

6.

 

Uporabnik spletne strani, ki želi mnenje ali nasvet (v nadaljevanju mnenje), mora v spletnem obrazcu navesti naslednje podatke:

  • ime in priimek,
  • telefonska številka,
  • elektronski naslov.

Navedeni podatki so pogoj za posredovanje mnenja oz. nasveta. Če kateri od navedenih podatkov manjka, Kadrovske storitve d.o.o. niso zavezane k izdelavi mnenja. 

Brez strinjanja s pogoji uporabe, izdelava mnenja in obdelava osebnih podatkov, ni mogoča.

Kadrovske storitve d.o.o. po prejemu izpolnjenega obrazca preverijo verodostojnost podatkov v dostopnih virih in po potrebi s klicem na telefonsko številko, ki jo oseba odda. V primeru, da stranka navaja neresnične podatke, si Kadrovske storitve d.o.o. pridržujejo pravico da mnenja ne izdelajo.

Mnenje se pripravi na podlagi dejstev, ki so bila posredovana preko spletnega obrazca.

Mnenje ni zavezujoče, temveč je namenjeno le v informativno pomoč, zato zanj ne prevzemamo odgovornosti.

 

Maribor, 1.11.2016