KADROVSKI PROJEKTI

Imate tudi vi težave pri prerazporejanju nalog? So vaši sodelavci nemotivirani, nezavzeti in neproduktivni?

Kako vam lahko pomaga Kadrovska asistenca?

Za zavzetost in produktivnost potrebujemo fleksibilno sistemizacijo, motivacijski sistem nagrajevanja, kompetenčni model po meri podjetja, pozitivno organizacijsko klimo, jasne cilje in sodoben pristop vodenja.

 

Za vas kreiramo prihodnost. Na podlagi vaših resursov, potencialov in strateških usmeritev pripravimo rešitve, ki podpirajo vašo organizacijo in zaposlene na poti uspeha.

 

 

Fleksibilna sistemizacija 

V primeru, da delodajalec ne izpolnjuje pogojev za malega delodajalca, je dolžan vzpostaviti akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Zagovarjamo fleksibilno sistemizacijo, ki:

 • jasno opredeljuje dovolj širok obseg del in nalog za nemoteno izvajanje procesov,
 • zakonito podpira notranje prerazporeditve delavcev v primeru predvidenih in nepredvidenih odsotnosti (letni dopusti, bolniške…),
 • jasno definira odgovornosti in pristojnosti zaposlenih,
 • podpira vaše strateške usmeritve,
 • upošteva zakonitosti ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile,
 • in omogoča optimalno izvajanje delovnih procesov.

Motivacijski sistem nagrajevanja

Si tudi vi želite zavzete in učinkovite sodelavce? Pomagamo vam vzpostaviti motivacijsko delovno okolje in pripraviti sistem nagrajevanja, ki bo vaše delavce usmerjal k doseganju ciljev. Sistem nagrajevanja gradimo na zdravih temeljih podjetja in njegovih strateških usmeritvah.

Za vas:

 • izvedemo analizo obstoječega stanja in potencialov
 • identificiramo in odpravimo demotivatorje v delovnem procesu
 • identificiramo ključne motivatorje za vaše sodelavce
 • vaše strateške usmeritve in cilje vkomponiramo v sistem nagrajevanja
 • opredelimo stanja, ki jih želimo z nagrajevanjem spodbuditi, spremeniti, izboljšati
 • vzpostavimo sistem učinkovitega povratnega komuniciranja in motiviranja sodelavcev
 • pripravimo usposabljanja za kompetentno in objektivno ocenjevanje sodelavcev

Pomagamo vam izmeriti zavzetost vaših sodelavcev!

Kompetenčni model 

HR Assistent po meri naše stranke!

Sodobni pristop ocenjevanja kompetenc sodelavcev! Zakaj bi izbirali težje poti? Poenostavite ocenjevanje, analize, planiranje in razvoj sodelavcev!

HR Assitent je napredna programska podpora za hitro, objektivno in dosledno ocenjevanje kompetenc vaših sodelavcev.

Omogoča:

 • 360°, 270°in 180°ocenjevanje
 • v večjih organizacijskih enotah naključni izbor ocenjevalcev
 • poročila o izvedenem ocenjevanju dobite na klik
 • možnost primerjave napredka sodelavca po posameznih kompetencah
 • primerjavo napredka  po posameznih vedenjih v okviru kompetence
 • izpis vedenj, ki jih mora vaš sodelavec najprej nadgraditi na poti svojega uspeha
 • vpogled v ključne informacije za izvedbo usmerjenega razvojnega razgovora.
 • izpis in spremljanje ciljev sodelavcev (ciljno vodeni razgovori in razvojni razgovori)
 • načrtovanje in spremljanje izvajanja aktivnosti za razvoj kompetenc (izobraževanja, usposabljanja, drugi dogovori)

Ciljno vodeni razgovori

Pomagamo vam pri doseganju vašega poslovnega cilja. Naučimo vas strateškega razmišljanja in pristopa dela, predvsem pa učinkovitega vodenja sodelavcev.

Za vas:

 • izvedemo analizo obstoječega stanja
 • sodelujemo pri definiranju strateških ciljev podjetja
 • svetujemo pri postavljanju ciljev posamezne organizacijske enote
 • usposobimo  vodje za ciljno vodenje sodelavcev
 • vzpostavimo sistem ciljnega vodenja
 • zagotavljamo vam podporo pri izvajanju ciljno vodenih razgovorov

 

Kompetenčni model 

Razvojni razgovori so namenjeni usmerjenemu razvoju potencialov in veščin vaših sodelavcev.

 • Katere potenciale imam?
 • Kaj je moj talent?
 • Kako prepoznati potenciale in talent pri sodelavcih?
 • Kako razvijati sebe in sodelavce v pravo smer?
 • Kdaj je pravi čas za spremembe?
 • Kaj me ovira na poti mojega uspeha?
 • Kako si postaviti osebno vizijo in cilje?
 • Kateri cilji so zame pravi?

Pomagali vam bomo odgovoriti na vsa ta vprašanja in vpeljati vrhunski pristop vodenja sodelavec preko razvojnih razgovorov.

Usmerite fokus v razvoj osebnih veščin in potencialov sodelavcev

 • pomagamo vam postaviti profil delovnega mesta
 • z vrhunskimi metodami prepoznamo potenciale vaših sodelavcev
 • usposobimo vas za učinkovito izvedbo razvojnih razgovorov
 • usmerjamo vas pri postavljanju razvojnih ciljev posameznika
 • naučimo vas voditi in motivirati vaše sodelavce
 • pomagamo vam pri izvedbi razvojnih razgovorov
 • svetujemo vam na poti vašega uspeha

Janez

SPLETNI KADROVSKI REVIZOR

Prvi korak do brezskrbnega poslovanja

Dovolite, da hitro ocenim ustreznost vaših kadrovskih postopkov in dokumentov. 

 

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo